1. ÜLDINE
1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad Koduklaas OÜ, registrikood 14083484, Kivistiku tn 1, Laagri alevik, Saue vald, 76401 Harjumaa (Ettevõtja) ja ostu sooritanud isiku (Kliendi) vahel tekkivaid õigussuhteid toodete ostmisel-müümisel www.koduklaas.ee müügikeskkonnas (e-poes).
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.
1.3. Ettevõtja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Muudatustest teavitatakse e-poe keskkonnas ning muudatused jõustuvad alates veebilehel www.koduklaas.ee avaldamisest. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.
1.4. Toodete valik, hinnad ning allahindlused võivad erineda Ettevõtja eritellimusel pakutavatest kaubavalikust, hindadest ning allahindlusest. 

2. HIND
2.1. Toodete hinnad on toodud toodetelehel ning sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20%.
2.2. Toodete hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus Kliendi poolt valitud tarneviisile vastav kohaletoimetamise tasu. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis.
2.3. Sooduskoodi olemasolul arvutatakse toote allahindlus peale sooduskoodi sisestamist ostukorvis.
2.4. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

3. TOOTED JA TELLIMUSE SOORITAMINE
3.1. Klient lisab toote ostukorvi pärast toote ning vajadusel suuruse valimist tootelehel, kasutades selleks nuppu „Lisage ostukorvi“ .
3.2. Ostukorvis on võimlaik koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada kuni toote eest tasumiseni. Ettevõtte teavitab klienti tema kinnitamata tellimusest.
3.3. Tellimuse vormistamiseks tuleb ostukorvis sisestada vajalikud andmed, valida makseviis ning vajutada nuppu „Suundu maksma“.
3.4. Tellimus loetakse lõplikult vormistatuks pärast „Suundu maksma“ nupu vajutamist ja makse laekumist.
3.5. Teatise tellimuse kinnituse kohta saadab Ettevõtja Kliendi e-posti aadressile. Juhul, kui postkastist kirja ei leidu, palume kontrollida ega kiri ei ole kogemata rämpsposti kausta sattunud.
3.6. E-poel on õigus lepingust taganeda või tellitud toode jätta üle andmata, kui kaup on laost otsa saanud, defektne või kuvatud valesti süsteemivea tõttu. Kliendi tellitud Toote puudumisel tühistab Ettevõtja tellimuse. Tellimust võib tühistada nii osaliselt kui täielikult. Tühistatud tellimusest informeeritakse koheselt Klienti. Osalise tühistamise korral võib Ettevõtja küsida Kliendi soove ülejäänud tellimusega ümberkäimiseks – kas see lähetada või samuti tühistada.

4. TASUMINE
4.1. Veebikeskkonnas (e-poes) sooritatud ostude eest tasub Klient 100% ettemaksuna.
4.2. Tellimuste eest saab tasuda arve alusel.
4.3. Peale tellimuse esitamist ja kauba eest tasumist saadetakse Kliendile e-posti teel tellimuse kinnitus. Kauba kättetoimetamisel lisatakse saadetisele arve, lähetusele väljapoole Euroopa Liitu ka tollideklaratsioon (UPU vorm CN22). 

5.TOODETE TOIMETAMINE KLIENDILE
5.1. Klient tuleb ise toodetele järele Ettevõtja asukohta aadressil Tänassilma tee 17-2 (Kookon väikelaod), Tänassilma, Saku vald, 76406, Harjumaa, Eesti.
5.2. Kui Klient on valinud toote kättesaamisviisiks toodetele ise järele tulemise Ettevõtja asukohta, siis tellitud toodete üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Kliendile isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele toote üleandmine toimub ainult eelneval kokkuleppel Kliendiga. 

6. TAGANEMISÕIGUS, TOODETE TAGASTAMINE JA VAHETAMINE
6.1. Kliendil on õigus põhjust avaldamata tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul, esitades Ettevõtjale kirjaliku (postiga või digiallkirjaga) või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) või täites e-poe veebilehel allalaetava taganemisavalduse vormi.
6.2. Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Ettevõtja Kliendile saadetava teatega.
6.3. Klient on kohustatud tagastama toote 14 kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest. Taganemistähtaega arvestatakse päevast, mil Klient või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud toote enda valdusesse. Juhul, kui tellimus koosneb rohkem kui ühest saadetisest, arvestatakse taganemistähtaega viimase paki Kliendini saabumise päevast.
6.4.Tellitud pakki on võimalik tasuta tagastada, tagastades paki samasse Ettevõtja asukohta, kust see pakk kätte saadi.
6.5. Tehingust taganemisel tagastab Ettevõtja Kliendile tema poolt tasutud summad, sh toote Kliendile toimetamise tasu, kandes tagastatava summa Kliendi pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul peale toote jõudmist Ettevõtjani või Kliendi poolt esitatud tõendi saamist toote tagasisaatmise kohta. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on toote tagastanud või esitanud tõendi toote tagastamiseks üle andmise kohta postiasutusele. Taganemisõiguse kasutamisel kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud.
6.6. Juhul, kui Klient soovib Toote vahetamist, parandamist või asendamist, peab Klient täitma Toote ja arvega kaasas oleva tagastuslehe. Toote vahetamise või asendamise korral kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui tagastatav toode ei vasta tellitule.
6.7. Tagastamisele kuuluva toote seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda toote olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama toodet üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
6.8. Kliendil on võimalik toode välja vahetada 14 päeva jooksul pärast selle kättesaamist, kui tellitud toote ei sobinud. 
6.9 Kui Ettevõtjale tagastatud toodet ei ole võimalik välja vahetada Kliendi soovitud asendustoote puudumise tõttu, võtab Ettevõtja Kliendiga ühendust. 

7.PRETENSIOONI ESITAMINE
7.1. Ettevõtja vastutab kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest kliendile, sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmiest kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Ettevõtja kohustus.
7.2. Toote nõuetele mittevastavuse või toote puuduste avastamisel kohustub Klient sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul mittevastavusest teada saamisest, teavitama Ettevõtjat, saates vastava info e-posti aadressil epood@koduklaas.ee või kirjalikult OÜ Koduklaas aadressile Tänassilma tee 17-2 (Kookon väikelaod), Tänassilma, Saku vald, 76406, Harjumaa, Eesti.
7.3. Lepingule mittevastava või defektse toote korral on Kliendil õigus nõuda Ettevõtjalt kohustuse täitmist, taganeda lepingust või öelda leping üles ning nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.
7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või tagastada toode Ettevõtja kulul.
Kliendil on õigus nõuda toote ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ning toote eest tasutud summade tagasinõudmist, kui:
•Ettevõtjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada või
•toote parandamine või asendamine ebaõnnestub või
•Ettevõtja ei ole toote puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või
•Kliendile tekitatakse põhjendamatuid ebamugavusi.
7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral hüvitatakse Kliendile toote eest tasutud summa koos transpordimaksumusega Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on tema käes oleva toote tagastanud või esitanud tõendi toote tagastamiseks üleandmise kohta postiasutusele.
7.6. Ettevõtja kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud ettevõtja üksnes juhul, kui pretensioon on õigustatud. Ettevõtja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui:
7.6.1. Toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Kliendi süül;
7.6.2. Puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel;
7.6.3. Toote väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu;
7.6.4. Puudub ostu sooritamist tõendav dokumendi koopia.
7.7. Juhul, kui Kliendi ja Ettevõtja vahel on tekkinud erimeelsused toote puuduste osas, on Kliendil õigus pöörduda pretensiooniga Ettevõtja poole, märkides kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) esitatud kaebuses ära oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, tootel esinev puudus ning omapoolne soovitav lahendus. Ettevõtja vastab Kliendi kaebusele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) 15 päeva jooksul. Kui ostjal on veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile epood@koduklaas.ee.
7.8. Juhul, kui Klient ja Ettevõtja ei saavuta vaidluse osas kokkulepet, on Kliendil õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks Eestis tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ja avaldust esitada siin (https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon).
Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja Ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Vaidluste lahendamisel Eestis tarbijakaitseameti juures lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole. (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm)
7.9. Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda Ettevõtja asukohajärgsesse maakohtusse.

8. PRIVAATSUSPOLIITIKA

8.1. Isikuandmete vastutav on OÜ Koduklaas (Kivistiku tn 1, Laagri alevik, Saue vald, 76401 Harjumaa, registrikood 14083484). E-maili aadressiga epood@koduklaas.ee.
8.2. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.
8.3. Vastutav töötleja kogub järgmiseid isikuandmeid: nimi, telefoninumber, e-mail, aadress ja ostuajalugu.
8.4. Muuhulgas töödeldakse isikuandmeid ja kogutakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside tegemiseks, kaupade müügiks ja teenuste osutamiseks.
8.5. Vastutav ei avalda teatavaks saanud andmeid kolmandatele isikutele.
8.6. Vastutav rakendab kõiki meetmeid, sh infotehnoloogilisi ja organisatoorseid, kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
8.7. Kliendil on õigus igal ajal saada teavet ning tutvuda enda isikuandmetega, taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele, taotleda enda isikuandmete parandamist, taotleda enda isikuandmete piiramist, taotleda enda isikuandmete kustutamist, taotleda enda isikuandmete ülekandmist, õigused seoses automatiseeritused töötlusega, õigus järelevalveasutuse hinnangule. Samuti on õigus võtta tagasi varasemalt antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Teabe saamiseks ja tutvumiseks esitab Klient vastava kirjaliku taotluse aadressile epood@koduklaas.ee.
8.9. Isikuandmete vastutav võib saata Kliendile uudiskirju, sh rahulolu küsitlusi ning pakkumisi kliendi e-mailiaadressile või SMSi vahendusel ainult juhul, kui Klient on andnud eelnevalt nõusoleku iseteenindus keskkonnas.
8.10. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest, andes sellest teada e-kirja teel epood@koduklaas.ee aadressil või järgides e-kirjas toodud juhiseid.
8.11. Kliendil on igal ajal võimalik oma isikuandmetega tutvuda ja neid osaliselt muuta edastades vastava soovi aadressil epood@koduklaas.ee. Kogutud isikuandmete kustutamiseks esitab Klient vastava kirjaliku taotluse aadressile epood@koduklaas.ee.
8.12. Vastutav andmetöötleja muudab ja/või kustutab Kliendi andmed pärast seda, kui Kliendi isikusamasus on tuvastatud.
8.13. Kliendi isikuandmete säilitamise tähtaeg on viis aastat alates viimasest ostust.
8.14. Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine andmesubjekti antud nõusolekul, hindab OÜ Koduklaas hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust. OÜ Koduklaas võtab selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse:
(1) seost nende eesmärkide, mille jaoks isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise töötlemise eesmärkide vahel;
(2) isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige andmesubjekti ja OÜ Koduklaas vahelist seost;
(3) isikuandmete laadi;
(4) kavandatava edasise töötlemise võimalikke tagajärgi andmesubjektide jaoks;
(5) asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu. Privaatsuspoliitikat võib OÜ Koduklaas ühepoolselt muuta sellest Klienti ette teavitades vähemalt 2 nädalat.
OÜ Koduklaas võib privaatsuspoliitika tingimusi vastavalt seadusele ühepoolselt muuta. Muutmisest teavitab OÜ Koduklaas andmesubjekte OÜ Koduklaas koduleheküljel või muul viisil.
8.15. OÜ Koduklaas kasutab oma veebilehtedel küpsiseid, sh Google Analytics, klienti sellest teavitades ning temalt nõusolekut küsides. Täpsemalt saab lugeda küpsiste eeskirjast aadressil https://www.koduklaass.ee/kypsised.